Ú vod

Venujte nám 2% z Vašich daní

Vážení návštevníci, vitajte na našej stránke.

Diadém - Združenie záchrany hradu Blatnica (ďalej len ZZHB) vzniklo v decembri roku 2006. Jeho členom nie je ľahostajný osud našeho kultúrneho dedičstva a hlavným cieľom združenia je záchrana hradu Blatnica pred úplným zánikom, zviditeľnením a postupnou konzerváciou ešte zachovalých častí, ako aj záchrana a priblíženie jeho dávnej slávy pospolitému ľudu formou propagačných materiálov a kultúrnych podujatí.

Veríme, že si na stránke nájdete to, čo vás zaujíma (Bet365 app). Potešiteľné bude, ak medzi nás zavítate pomôcť na brigádu, prípadne sa pridáte medzi našich členov. Každý, kto chce pomôcť je bez rozdielu veku vítaný.