ktuality

Na základe rozhodnutia komisie VÚC bol podporený náš projekt "Netradičná záchrana historického dedičstva"

Projekt bol podaný do III.grantovej význy v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika

2007 - 2013 a pôvodne bol zamietnutý. S blížiacim sa koncom programového obdobia a ušporením finančných

prostriedkov, dostali podporu aj Audemars Piguet Jules Audemars Replica Replica Jaeger-LeCoultre AMVOX Watches Breitling Avenger Seawolf Replica Franck Muller Conquistador Fake Watch Franck Muller Crazy Hour Replica Watch projekty pôvodne nepodporené a zaradené do zásobníka projektov. Projekt  je

spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika. Čas realizácie projektu  bol pôvodne naplánovaný

na deväť mesiacov, pre krátkosť času je ho potrebné zrealizovať počas troch  nasledujúcich mesiacov.

Pridané: 12.06.2015


 

   Pri realizácií projektu "Netradičná záchrana historického dedičstva bol na základe schôdze vedenia združenia

   a následného tel. dohovoru bol dňa 3.3. 2014 zrealizovaný výjazd štyroch   členov združenia do Pl do obce

   Porabka. V Regionálnej izbe v Dome kultúry bolo uskutočnené stretnutie s členmi partnerských organizáci 

    TMZŽ a Gminy Porabka .Na

Fake Breitling Colt Hublot Big Bang Caviar Replica Replica Lady Royal Oak Watches Breitling Replica Replica Breitling Chronomat GMT

spoločnom stretntí boli  dohodnuté kroky pri realizácií projektu   spolupráce.

 

    Po vzájomnej dohode sa ujasnil  termín prvého workshopu- stanovil sa  na 14.-16.3.2014

    Následne po výjazde do PL bolo dňa 4.3.2014 v oblasti Vrútky  Jedľoviny zrealizované stretnutie časti

    slovenského    projektového tímu. Prejednané boli závery z návštevy v Pl , postup príprav nadchádzajúceho

    workshopu    a naplánovaný prvý monitor po regióne Turiec.Monitor  realizovali dvaja členovia združenia

   pre potreby výstupov z    projektu, a bude zameraný hlavne na historické pamiatky a kultúrne zaujímavosti

   v  obciach nášho regiónu. Monitor bol realizovaný v obciach Košťany nad Turcom, Necpaly, Mošovce a Blatnica.

   Všetky obce majú množstvo zaujímavostí, o ktorých  sa určite radi dozvedia účastníci  projektu počas

   plánovaných workshopov.

Pridané: 12.06.2015


  Počas prvého  mesiaca realizácie projektu " Netradičná záchrana historickéhoMen Watch Brands dedičstva "boli zrealizované dva

  vzdelávacie workshopy na  území regiónu GUESS Watches Turiec v čase     14.-16.3.2014 a 28.-30.3.2014 .

  Prostredníctvom power - pointových prezentácií  boli prezentované možnosti  ochrany kultúrnych pamiatok ,

  prezentované boli Mens Watches Canada niektoré  krásy aj historické pamiatky v obciach regiónu Turiec .

  V dňoch 15.3.2014 a 29.3.2014  ( počas workshopov ) boli pre účastníkov projektu zrealizované dva spoznávacie

  výlety v regióne  do historicky a turisticky známych  lokalit . Účastníci Lancaster Watches navštívili zrúcaninu hradu Blatnica , ktorú

  má  naše združenie v prenájme. Prítomným sa dostalo i sprievodné slovo o histórií hradu , jeho majiteľoch,

  pamiatkach i krásach okolia. Z hradu zamierili účastníci ku  kostolu sv.Ondreja v blízkej osade Sebeslavce.

  Sebeslavce boli kedysi podhradím Blatnického hradu a tak boli účastníci výletu milo prekvapaní lokalitou a

  výklad, ktorý o danom mieste dostali, im určite zvýšil historické povedomie.PočasTW Watches druhého workshopu bol

  zrealizovaný výlet na majestátnu zrúcaninu hradu Lietava.Počas boch workshopov boli účastníkom prezentované

  powerpointové prezentácie.Všetci účastníci - slovenskí i poľskí si odnášali domov množstvo zážitkov a informácií.

Pridané: 12.06.2015


Pridané: 12.06.2015